6 תשובות
משהו כזה?
i can't (do x/i am unable to do x) today, only next week
שואל השאלה:
מישהו שאני מכירה רוצה להיפגש איתי היום הוא שאל אם אפשר להיפגש היום? אז אני רוצה לרשום לו שהיום אני לא יכולה רק בשבוע הבא
אנונימית
אז מה שאני, reddragon וwingsm רשמנו זה יתאים.
תוכלי להוסיף sorry או כל מיני תוספות מחוץ לכך אבל סה"כ "today i can't, only next week
" זה עונה לו.
today i can't, only next week
sorry, i can't today, only next week
השאלה מה את לא יכולה
today i can't, only next week