תשובה אחת
מסתובבת יותר לידו (מנסה כמה שפחות שיראה שקוף)