5 תשובות
אני שואל את עצמי את אותה שאלה
לא נרדמת
טיול שנתי
מתכונת סעאמק ערה כבר מחמש
זה לא עדיין
זה כבר קמתי