תשובה אחת
הגדרות חשבון כלליות בפייס.
תעררכי את השם שלך, ותשמרי את השינויים.
פה;