תשובה אחת
היי גם לי יש את הסידרה הזאת! ונדמה לי שרק בחול. סוררי