3 תשובות
אם הוא כבר התחיל אז אני חושבת שכן. אם הוא לא התחיל עדיין אז לא
לא כי זה משחק שמוביל למוות