24 תשובות
תל אביב
רמת-גן
נתניה
הוד השרון
אחת מתוך שלוש
ירושלים # מלחה סנטר
כפר סבא
אנונימי
רמת גן
אנונימית
ירושלים!
אשדוד
חולדה
אנונימי
עתלית
אנונימית
הוד השרון
אנונימית
חדרה
אני
מאיזור נתניה
חיפה
חהחהחחהחה אפילו לא תגובה אחת מהעיר שלי
אנונימית
פתח תקווה
רמת ישי
אנונימית
רחובות
אנונימי
טבריה
אנונימית
בת ים
אנונימית
הוד השרון
אנונימית