תשובה אחת
adobe animate גם אני חושב אבל סרטים אני חושב פרימיאר שזה גם של אדובי בכללי אני אוהב את אדובי היתרון שברגע שלמדת תוכנה אחת שלהם השאר יבוא יותר בקלות כי הם בניות דומה וגם נוח ליבא קבצים מתוכנה לתוכנה
באותו הנושא: