תשובה אחת
חקר הדומה והשונה ביניהם, ומשמעות ההבדל.

הדומה:
א. הריגת אריה בידיים חשופות.
ב. סיפור של קריעת כבלים והרג אויבים.
ג. בקיעת מעיין אחרי מעשה גבורה שהביא לתשישות הגיבור. אצל הרקלס זה קורה אחרי דרקון שחיסל.
ד. חולשה לנשים מביאה למפלתם. הרקלס מת מבגד מורעל שאישתו שולחת לו לאחר שבגד בה.
ה. נקמה במותם. הרקלס דואג בגסיסתו להרוג את אישתו.
ו. ייעוד עוד מלידה להושיע ולהלחם ברע.
ז. כוח על טבעי שקשור לשער. אמא של הרקלס נבחרה בשל שערה המיוחד.
ח. מוצאו של שמשון משבט דן, ומוצאו של הרקלס משבט הדנאים.

השונה:
א. שמשון נולד כבן אדם לכל דבר, ומקור כוחו באלוהים ולא בו עצמו.
ב. שמשון לוחם בבני אדם, לא במפלצות.
ג. שמשון נכשל בגלל בחירותיו שלו, לא בגלל גורל קדמון בלתי נמנע.

מעניין לציין שהאויבים של שמשון הם הפלשתים, שמוצאם באיי יוון, ולכן נראה לדעתי שאלוהים הקים לעם ישראל מושיע בסגנון הגיבורים שרווחו אצל האויב, אבל עם איזון רוחני לגבורה הפיזית שלו - הנזירות.
שמשון יצא מהאיזון ונכשל, ולכן מודל כזה של גיבור לא חוזר עוד בתנ"ך.