תשובה אחת
צריך לברר בבית החולים
יתכן שזה בעייתי
d.