4 תשובות
לא כל כך.
אל תשימי הרבה חלב.
זה ממש לא יפגע. מקסימום אפשר לשרוף את זה בהליכה מהירה של 45 דקות בערך.
.M.
לא, מותר לך פעם ב.. לחרוג.