5 תשובות
לראות סרט
לצאת
d.
טלויזיה
לענות על שאלות, לקרוא
ללכת לחברה, לראות סרט, סדרה.
HOH
לראות טילוויזה לשחק לצאת עם חברים
כל מיני דברים זה לא בעיה