2 תשובות
ניקוי חלונות בבניינים גבוהים
עבודה במתקנים של קידוחי נפט
עבודה במשאית זבל