4 תשובות
עזוב זה סתם לא נעים
לעזוב אותה? אתם ידידים, איך תעזוב אותה?
אולי יש סיבה מוצדקת.
תדבר איתה על זה
הייתי מדברת איתה.
למה לא?
זה ממש מוזר ולא לעניין.
אולי נפגעה ממך.
חייב שיחה.