5 תשובות
כיסא... כיסאים? כיסאות...
זה כמו שאומרים שולחנות ולא שולחנים
זימבבואה
למילה קבר יש שתי צורות רבים: קברים וקברות.
צורת הרבים המקובלת היום היא "קברים" בלבד. בצורה קברות משתמשים רק בצירוף "בית קברות".
כתבתי משפט שמכיל את שתי הצורות.
"הקברים ממלאים את שטח בית הקברות, בקרוב נצטרך להרחיבו"
נראה לי שהכוונה שלה זה למה אומרים קברים אבל בית קברות ולא בית קברים
קישור