תשובה אחת
עורכי התכניות אשמים, אם תסתכלי טוב בסוף תמצאי גם גברים חתיכים
d.