7 תשובות
כי הם רוצים לתרום למדינה?
מה זה קשור לזה שהם דתיים..
זה לא קשור לדתיים.. זה לפי הנתונים שהם קיבלו בצו הראשון.
כי החינוך במגזר הזה הוא להלחם על מדינת ישראל
הם מאוד ציוניים
כי הם לא יודעים להיות במחשב וכאלה
נשמע לי קצת כמו הכללה. החינוך במגזר הזה הוא לתרום למדינה ולכן הרבה מהם יישאפו לשירות משמעותי ויכוונו לשם ולכן הם גם הרבה מאד מהם נמצאים בקרבי ובתפקידים חשובים בצבא. אבל מה אם יש כאלה שאין להם את הנתונים המתאימים? אז אל ייתרמו לא בקרבי, במשהו אחר. זו עדיין תרומה לכל דבר
אנונימית