4 תשובות
מה אתה מתכנן ללמוד באוניברסיטה?
אתה בכלל מתכנן ללמוד באוניברסיטה?
מה אתה רוצה לעשות?
מה שאתה אוהב (?)
תלוי למה אתה מתחבר יותר
תלוי מה אתה רוצה ללמוד אחר כך. יש מקצועות שידרשו כימיה ויש מקצועות שידרשו פיזיקה