4 תשובות
הבדל גדול
Ton
ברור, אפילו הבדל גדול
מאוד. עם בנים זה יותר שטויות וטימטום ועם בחורה זה יוצר רגש וגבריות
כן יש הבדל