6 תשובות
ITS A BEAUTIFUL DAY TO SAVE LIVES. )כי למה לא לפרסם את דרק שפרד(
בשר זה החיים
אני לא שם עליכם זין ואתם לא עלי אבל יום אחד אני אשלוט בכם
את באה לפה הרבה?
לתלמידים אל תאמינו למורות ואל תספרו להם דברים אישיים כי הם מספרים למשפחה שלהן
אנונימית
תתייחסו לכל בן אדם איך שאתם רוצים שיתנהגו אליכם