5 תשובות
לא חושב
פעם היה
היום סטיפס מאוחד
לא, הם איחדו את האתרים.
כבר לא
היה אבל איחדו