8 תשובות
המספר באיקס
אנונימי
אי אפשר לחלק מספר בX
אם יש לך משוואה של 2X=10 ואת צריכה למצוא את X, אז את מחלקת את המשוואה במקדם של X, כלומר 2, ויוצא לך שX=5
תלוי במשוואה
כדי למצוא את האיקס מחלקים את המספר במקדם של איקס.
לדוגמא 3x=9
אז נחלק את שני הצדדים בעצם ב3 ונקבל x=3
(ה3 של ה3x מצטמצם ונשאר לנו x, ו9/3 שווה 3 )
מקווה שעזרתי
אסור לחלק במשוואות בX אלה אם יש תחום הצבה
מחלקים במקדם של איקס
לדוגמה:
10x=100
מחלקים ב10
X=10
המספר באיקס
את יכולה לחלק בx רק אם את יודעת שx לא שווה לאפס, כי אסור לחלק ב0.
תלוי במשוואה, לרוב אם את רוצה למצוא את x, את צריכה לבודד אותו באיזו דרך ובתרגלים שונים מבודדים בדרכים שונות את הx.