4 תשובות
בחברים לעט
מה התחומים עניין שלך?
אם אולי תספרי עליהם אז אולי אנשים כאן יראו ויבקשו להכיר אותך חג עצמאות שמח אנונימית
Fxp
אנונימית
מסגרות שקשורות לתחומי העניין האלה? מהם תחומי העניין? אולי נוכל להיות יותר ספציפים..