2 תשובות
עם האחראי על השירות שלך?
שואל השאלה:
האחראית שלי לא קשורה בכלל לצה"ל היא רכזת של שירות לאומי. לעזוב זאת לא הבעיה השאלה אם יהיה לי לאן אחרי הזמן שכבר שירתתי ואם זה יתקזז.
אנונימית