3 תשובות
כן.
מחשב לא יכול לעבוד בלי ספק כוח
ספק כוח זה החשמל שהולך לכל מיני חלקים במחשב
אנונימי
כן אתה חייב