3 תשובות
את צריכה משהו ספציפי?
שואל השאלה:
לא במיוחד, רק שהיא מחייכת.
.