3 תשובות
כן
והוא יוצא בשמונה
8 בערב
כן, הוא יוצא בשמונה בערב בערך