4 תשובות
כרטיסים
כן, צריך לקנות.
יש יחצנים שמוכרים בזול, בכניסה שם זה עולה 160
צריך לקנות.