4 תשובות
עם שמן תינוקות
אנונימית
משחת עיניים, מים עם מלח
עם אלכוהול רפואי
לא עם אלכוהול!
גם אני עשיתי לפני שבועיים
3 פעמים מי מלח (כפית מלח על כוס מים חמים? ובפנטן פלוס בלילה