6 תשובות
הולנדית
הולנדית
אנונימית
הולנדית. אמסטרדם נמצאת בהולנד
הולנדית.
הולנדית
הולנדית
צרפתית
ואנגלית