10 תשובות
עבר בעיקר.
אבל אני בסדר גם עם הווה. פשוט מעדיפה בעבר.
הווה
עבר
אם את האמת, אף פעם לא חשבתי על זה אבל לא יודעת למה אבל כשספר נכתב בהווה הוא קצת מבלבל אותי מבחינת העלילה... אז אני חושבת שאני מעדיפה עבר
הווה.
עברר
לא סובלת לשון הווה..