4 תשובות
כן, אני
יאפ
אני!
אני יותר בקטע של ליצור אותם