6 תשובות
הפוך!
לא
ממש לא, להיפך
למה שזה יוריד?
ממש לא אני קבוע מתחילה שיחות כמו כל בן אדם נורמאלי