16 תשובות
מהדפדפן
מהאפליקציה
מהמחשב.
תמיד.
אפליקציה
מחשב
אינטרנט כי ההנהלה החליטה שהיא לא מוציאה לאייפון:(
אנונימי
מהאפליקציה
HOH
מהאתר
מהמחשב, יש לי ברירה?
מהדפדפן, לגמרי מבחירה
מהאפליקציה
מחשב
מהפלא דרך כרום אבל... לא מהאפליקציה. לא התלהבתי ממנה.