3 תשובות
יש בהגדרות הטלפון אני חושבת
כבר אין עדכון יותר
מה? לי יש אותו כרגע והוא מעודכן כבר