7 תשובות
היום לא, יום בבית. לומדת למבחן ממש חשוב.
לא
למרות שכבר התארגנתי וכמעט יצאתי
כן אני כבר בבית הספר
הולכת
לא, נשארת בבית.
כן, הייתי לי מתכונת 806 אז באתי מוקדם:)