2 תשובות
את רוצה לחזור לגור איתה? יותר טוב לך איתה? נסי לדבר עם שניהם.
אין מספיק מידע על מה שקרה, אולי כך סיכמו, אולי שאלו והעדפת את אבא.
בהצלחה.
לא. את לא יכולה לשפוט אותה. כנראה שהיא חשבה שהמצב הזה הכי טוב לכולכם