תשובה אחת
הם תמיד תוקפים אותנו סתם ככה... זה לא תורות! זה מי שתוקף ראשון מנצח (במקרה הזה לא... פה תמיד ישראל ינצחו)