5 תשובות
הגדרות
למעלה יש את הפרופיל ואת הסטטוס תלחצי
אנונימית
(בתוך הווצאפ) שלוש נקודות> הגדרות> תמונה שלך ואז את רואה איך קראת לעצמך
צד שמאל למעלה יש את השלוש נקודות האלו, תלחצי שם על הגדרות ואז על התמונה שלך ושם נמצאת האפשרות לעריכה של השם.
הגדרות > איפה שהפרופיל שלך
תמחקי את מה שכתוב שם פשוט.
לא חושבת שאפשר.