8 תשובות
להתפשט
אנונימי
שואל השאלה:
אפשר לכתוב להוטיל?
המשפט הוא ככה "בגדיי הוטלו מעליי"
אנונימית
לא נראלי שהוטלו זה המילה המתאימה
לפשוט אולי
הוסרו אולי
להסיר
להטיל מימיי
אנונימית
לפשוט
יענו לפשוט את בגדיי