3 תשובות
"לא נסלח ולא נשכח"
אנונימי
נזכור ולא נשכח?
"אנחנו לא ניצולי שואה, אנחנו שורדי שואה, אתם אלו שניצלתם, כי אנחנו כאן בזכותם"
אמרה את זה ניצולת שואה מטרבלינקה.