6 תשובות
רואים סרטים
איזה מוקדם ואיזה נעלים מחר יש לי מתכונת
אנונימי
עושים טקס יום השואה. מכבדים את זכרם. ואז יש לי מתכונת ואני מסיימת ב15:00
לא מוקדם אבל יש טקס
אנחנו לא מסיימים מוקדם, זה לא חופש. יש לנו טקס אבל.
שואל השאלה:
מקנאה בכם. קצת.