4 תשובות
שואל השאלה:
אז איך כותבים שיש קסם בדברים האסורים?
אנונימית
There is a charm in the forbidden things
או
There is something charming in the forbidden things
תקין לגמרי