תשובה אחת
אמורים לראות בדף הבית.
אבל אני לא רואה את זה כי נראה לי אני מהטלפון..