3 תשובות
לעשות לו פו
לנשוף עליו
להטות את השולחן
באותו הנושא: