4 תשובות
צווחות של אימה ופחד כי כנראה היו צדים אותנו ואוכלים אותנו
MLE
גניחה.
פיקה פיקה פיקאצ'ו
טודו בום.