3 תשובות
למה אתה כל הזמן שואלת אותה שאלה?
שואל השאלה:
כי אין לי אף אחד לדבר איתו או להתייעץ איתו...
דבר איתי בפרטי