3 תשובות
זיפ זהחנות בגדים אני חושב
אולי zip code? זה מיקוד
FML
המיקוד שלך, את יכולה לבדוק אותו דרך האתר של הדואר.
באותו הנושא: