2 תשובות
אפשר קישור?
שואל השאלה:
אם הייתי יכול לראות את הפרק הייתי מפעיל שאזם ומגלה איך קוראים לשיר