תשובה אחת
הוראות לנתב רטוטר הוט
לא לשנות את החיבור של סיסמה לאינטרנט
אלון קורקוס מומחה סטיפס